Интернет съкровищница

Образите, които Душата обича са нещо, създадено от посредниците – силите, а в Същността си, тя съзерцава само един Образ – Праобраза, Свещеното Начало.

Майстер Екхарт за Душата, Обичта, Свещеното Начало, Същността