Интернет съкровищница

Вътре, в нечистия човек зее самота и тя го очаква.

Елеазар Хараш за Самотата, Чистотата, Човекът