Интернет съкровищница

Който е познал себе си, не люби нищо друго освен Бога.

Майстер Екхарт за Любов към Бога, Мистицизъм, Самопознанието