Интернет съкровищница

Кое е това, което ни води към върховете на Тайните? – Огънят.

Елеазар Хараш за Въпросите, Огъня, Ръководството, Тайната