Интернет съкровищница

Как се завладява по-добре духовното зрение? – В тъмнината. Там е мястото, където духовното зрение израства в човека.

Елеазар Хараш за Въпросите, Духовното, Зрението, Растежа, Тъмнината, Човекът