Интернет съкровищница

Душата е един Разумно Божествен свят в самата себе си.

Майстер Екхарт за Божествеността, Душата, Мистицизъм, Разумността