Интернет съкровищница

Човекът на Дао търси Пустотата и отстранява Празнотата.

Елеазар Хараш за Дао, Празнотата, Пустотата, Човекът