Интернет съкровищница

Когато надреснеш нещата – Дао ти става Вечен Приятел.

Елеазар Хараш за Дао, Надрастването, Приятелството