Интернет съкровищница

Вътре в спокойствието работят разумните сили на природата.

Елеазар Хараш за Законите, Природата, Разумността, Силите, Спокойствието