Интернет съкровищница

Само една истинска вяра може да привлече спокойствието.

Елеазар Хараш за Вярата, Законите, Привличането, Спокойствието