Интернет съкровищница

Дао е това, което ни прави предани към Него.

Елеазар Хараш за Дао, Предаността