Интернет съкровищница

Откакто взех да мисля правилно, все накриво ме разбират.

Елеазар Хараш за Мисълта, Правилното, Разбирането, Чистият Смях