Интернет съкровищница

Мъдрецът е човек на мярката и правилата.

Елеазар Хараш за Мъдростта, Мярката, Правилата, Човекът