Интернет съкровищница

Мъдрият, Посветеният е преживял нещо от Неизречеността.

Елеазар Хараш за Мъдростта, Неизречимостта, Посвещението