Интернет съкровищница

Посветеният е Врата, чрез която можете да погледнете по-дълбоко Истината.

Елеазар Хараш за Дълбочината, Истината, Погледът, Посвещението