Интернет съкровищница

Винаги вземай пари от песимист, той няма да очаква да му ги върнеш.

Елеазар Хараш за Парите, Песимизма, Чистият Смях