Интернет съкровищница

Всяко външно дело е свързано с посредник. Например: чрез очите Душата осъществявя силата на своето зрение, иначе силата на зрението не може да се създаде.