Интернет съкровищница

Любовта търси Мъдростта, а не оптимизма.

Елеазар Хараш за Любовта, Мъдростта, Оптимизма