Интернет съкровищница

Постоянството е законът на Единството. •Омъ•

Елеазар Хараш за Бяла Магия, Единството, Законите, Омъ, Постоянството