Интернет съкровищница

С леко хранене обиждате тъмните сили. Обиждайте ги с чиста съвест!

Елеазар Хараш за Лекотата, Обидите, Съвестта, Тъмнината, Храните, Чистотата