Интернет съкровищница

Дао е неуловимо, защото не се изяснява.

Елеазар Хараш за Дао, Неуловимото