Интернет съкровищница

От Дао избликва Неизговоримост.

Елеазар Хараш за Дао, Неизречимостта