Интернет съкровищница

Храмът е Висшата човешка Душа. От този Храм трябва да изпъдим всичкото невежество и тъмнина, за да блесне Светлината на Бога в нас. И ако човекът е изпъдил невежеството и тъмнината, тогава той е изпъдил и търговците от храма, то тогава ти си в Бога, и Бог е в тебе.