Интернет съкровищница

Спокойният човек е същество на Небето.

Елеазар Хараш за Законите, Небето, Спокойствието, Човекът