Интернет съкровищница

Голямата Мъдрост се научава повече чрез слуха, отколкото чрез зрението.

Майстер Екхарт за Зрението, Мистицизъм, Мъдростта, Слуха