Интернет съкровищница

От какво зависи степента на будност в човека? – От степента на молитвения дух и разумността.

Елеазар Хараш за Будността, Въпросите, Молитвата, Разумността, Човекът