Интернет съкровищница

Суфи се моли докато диша. После продължава с молитвите.

Елеазар Хараш за Дишането, Молитвата, Постоянството, Суфи