Интернет съкровищница

Човекът е Син според Вечната си Любов, според Вечната си Божественост.

Майстер Екхарт за Божествеността, Вечното, Любовта, Мистицизъм, Човекът