Интернет съкровищница

Блаженството е в Истинското Познание, а то изхожда от Любовта.

Майстер Екхарт за Блаженството, Любовта, Мистицизъм, Познанието