Интернет съкровищница

Защо обикновеният човек е спрял своето развитие? – Защото е заседнал в своето минало. И защото няма Свещена цел.

Елеазар Хараш за Въпросите, Миналото, Развитието, Свещеното, Целта, Човекът