Интернет съкровищница

Дао е като мед в устата ми.

Елеазар Хараш за Дао, Медът