Интернет съкровищница

Голям е прогресът в медицината: някогашният сърбеж днес се нарича алергия.

Елеазар Хараш за Медицината, Чистият Смях