Интернет съкровищница

Кой има условията на живота? – Само този, който люби Бога. Тогава условията, които са живите разумни същества, идват при него.

Елеазар Хараш за Въпросите, Живота, Любов към Бога, Условията