Интернет съкровищница

Какво трябва да критикува човек? – Само своя вътрешен живот и то с Любов и Безмълвие.

Елеазар Хараш за Безмълвието, Въпросите, Вътрешното, Живота, Критиката, Любовта, Човекът