Интернет съкровищница

Къде е тази корупция? Никой нищо не ми е предложил.

Елеазар Хараш за Корупцията, Чистият Смях