Интернет съкровищница

Водата е слязла от Великото Безмълвие – откъдето започва историята ѝ. Тя е слязла не само да ни чисти и пробужда, но и да ни заведе обратно до мястото откъдето е слязла тя – Мястото на Произхода.

Елеазар Хараш за Безмълвието, Будността, Великото, Водата, Историята, Произхода, Чистотата