Интернет съкровищница

Истинският човек е вечно в себе си и той е Дух.

Майстер Екхарт за Духът, Истината, Мистицизъм, Човекът