Интернет съкровищница

Има Вода, която носи в себе си Истинно Знание – тази Вода е Тайнство.

Елеазар Хараш за Водата, Знанието, Истината, Тайната