Интернет съкровищница

Дао е това, което увеличава узмлението в нас.

Елеазар Хараш за Дао, Изумлението, Растежа