Интернет съкровищница

Да, Пътят на Водата е Спасение, Свобода, Завръщане в Изначалието.

Елеазар Хараш за Водата, Изначалието, Пътят, Свободата, Спасението