Интернет съкровищница

Реката е пътуване. Морето е красота. Изворът е роза. Океанът е Свобода.

Елеазар Хараш за Водата, Изворът, Морето, Океана, Реката