Интернет съкровищница

Само със Свръхестествено Знание може да се схване що е Душата.

Майстер Екхарт за Душата, Знанието, Мистицизъм, Свръхестественото