Интернет съкровищница

Който върши зло, ограбва развитието си и погубва себе си.

Елеазар Хараш за Злото, Развитието, Смъртта