Интернет съкровищница

За умрелите не е прието да се говори лошо. Прието е да се говори лошо за живите.

Елеазар Хараш за Злословието, Чистият Смях