Интернет съкровищница

Вятърът в главата никога не е попътен.

Елеазар Хараш за Заблужденията, Чистият Смях