Интернет съкровищница

Кой очаква облекчение от илюзията и заблужденията? – Само този, който се е отказал от Реалността.

Елеазар Хараш за Въпросите, Заблужденията, Илюзиите, Реалното