Интернет съкровищница

Думата “жена” – това е едно много особено име на Душата. Това е друго име на Тайнството Душа. Думата “жена” е благородното име на Душата.

Майстер Екхарт за Думите, Душата, Жената, Мистицизъм