Интернет съкровищница

Желанията на Душата са създали времето, телесността и множествеността – и с тези желания е загубила това, което е притежавала.