Интернет съкровищница

Постоянната жажда за Истината – това е твоят Водач. Без жажда за Истината, ще бъдеш подведен.

Елеазар Хараш за Жаждата, Истината, Постоянството, Ръководството