Интернет съкровищница

Суфизмът – това е призоваване на Бога чрез Бога, защото тук Сам Бог е позволил да Го призоваваш заради Единството Си със Суфи.

Елеазар Хараш за Бог, Единството, Суфи