Интернет съкровищница

В Смирението дяволът е умъртвен.

Елеазар Хараш за Дявола, Смирението