Интернет съкровищница

Мъдростта е бездънна. И тази Мъдрост е изрекла: Нищите са блажени.

Майстер Екхарт за Блаженството, Дълбочината, Мистицизъм, Мъдростта