Интернет съкровищница

Тук в Същността на Душата, в Безмълвието – това място е достъпно само за Бога. Тук Бог влиза всецяло, а не с част от Себе Си.